Giới thiệu - Cơ cấu tổ chức Trung tâm VNCERT - VNCERT
Giới thiệu VNCERT - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
28/06/2015 09:15:49

Giới thiệu về Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

    Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng điều phối hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trên toàn quốc; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn mạng máy tính; phối hợp xây dựng, phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn mạng máy tính; thúc đẩy hình thành hệ thống các CERT trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; là đầu mối trong việc hợp tác với các tổ chức ứng cứu máy tính (CERT) nước ngoài.

    Trung tâm VNCERTlà đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng

Mô hình tổ chức Trung tâm VNCERT


Địa chỉ liên hệ:

• Trụ sở chính:
- Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội.
- Email: vncert@mic.gov.vn / office@vncert.vn
- Website: http://www.vncert.gov.vn

• Chi nhánh tại Miền Trung:
- Địa chỉ: Phòng 5.10 tầng 5 số 76-78 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0511.3843228

• Chi nhánh tại Miền Nam:
- Địa chỉ: 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08. 39104925

Giám đốc:
Ông Nguyễn Trọng Đường
Email: ntduong@vncert.vn

Phó Giám đốc:
Ông Nguyễn Khắc Lịch
Email: nklich@vncert.vn

Phó Giám đốc:
Ông Ngô Quang Huy
Email: nqhuy@vncert.vn

Phòng Hành chính - Tổng hợp:
Phó trưởng phòng: Bà Phan Liên Hương
Email: plhuong@vncert.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính:
Phụ trách kế toán: Bà Dương Thị Minh
Email: dtminh@vncert.vn

Phòng Điều phối và Ứng cứu an toàn mạng:
Phó trưởng phòng kiêm Phụ trách phòng: Ông Hà Hải Thanh
Email: hhthanh@vncert.vn
Phó Trưởng phòng: Ông Hà Văn Tiến
Email: hvtien@vncert.vn

Phòng Kỹ thuật - Hệ thống:
Phó trưởng phòng: Ông Trần Tuấn Anh
Email: ttanh@vncert.vn
Phó trưởng phòng: Ông Hoàng Đăng Trị
Email: hdtri@vncert.vn

Phòng Tư vấn Đào tạo:
Phó trưởng phòng kiêm Phụ trách phòng: Ông Cao Huy Phương
Email: chphuong@vncert.vn
Phó trưởng phòng: Bà Bùi Thanh Hà
Email:btha@vncert.vn

Phòng Nghiên cứu và Phát triển:
Phó trưởng phòng kiêm Phụ trách phòng: Ông Nguyễn Đức Tuân
Email: ndtuan@vncert.vn

Chi nhánh VNCERT tại TP.Đà Nẵng:
Phó trưởng chi nhánh kiêm Phụ trách chi nhánh: Ông Đặng Hải Sơn
ĐT: 0511. 3843228
Email: dhson@vncert.vn

Chi nhánh VNCERT tại TP. Hồ Chí Minh:
Phó trưởng chi nhánh kiêm Phụ trách chi nhánh: Ông Nguyễn Hữu Nguyên
ĐT: 08. 39104925
Email: nhnguyen@vncert.vn

Văn thư, tổng hợp:
Email: vanthuvncert@mic.gov.vn

    Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam được thành lập theo Quyết định 339/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 1778/QĐ-BTTTT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm VNCERT