Báo sự cố cho Trung tâm VNCERT - VNCERT
Báo sự cố mất An toàn thông tin

MẪU KHAI BÁO SỰ CỐ

(Dùng cho tất cả các tổ chức, công ty, cá nhân gửi sự cố gặp phải về Trung tâm VNCERT)
Họ và Tên: (*)
Địa chỉ E-mail: (*)
Điện thoại: (*)
Tên đơn vị (nếu có):
Liên kết tham chiếu (nếu có):
Mô tả sự cố: (*)
 
 
 
Cơ quan chủ quản: CỤC AN TOÀN THÔNG TIN - TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM
Giấy phép số: 303/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 4/10/2006
Chịu trách nhiệm chính - Quyền Giám đốc Trung tâm VNCERT/CC: Ông Nguyễn Đức Tuân
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
Điện thoại: 84.24.36404421; 36404424; Fax: 84.24.36404425 | Email: office@vncert.vn; Website: www.vncert.gov.vn