Tăng cường bảo đảm ATTT trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 - VNCERT
TăNG CườNG BảO đảM ATTT TRONG DịP TếT NGUYêN đáN ĐINH DậU 2017
25/01/2017 13:01:52

Quán triệt công văn số 83/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) ngày 11/01/2017 về việc đôn đốc thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Căn cứ theo Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT của Bộ TT&TT ngày 04/10/2011 để đảm bảo sẵn sàng ứng phó sự cố đối với các hệ thống, dịch vụ CNTT của các thành viên Mạng lưới trong trường hợp xảy ra sự cố tấn công mạng nhân dịp tết Nguyên đán, Trung tâm VNCERT đề nghị Quý đơn vị thực hiện một số biện pháp đảm bảo an toàn thông tin như nội dung công văn bên dưới.

Bản mềm download tại đây!

TBT - VNCERT


Bài cùng chuyên mục:

- Diễn tập APCERT 2017 (24/03/2017)
- VNCERT tham dự Hội thảo "Chính sách ATM quốc tế và ngoại giao" tại Viêng Chăn, Lào (09/11/2016)
- QĐ số 1385/QĐ-BTTTT về phê duyệt phương án kiểm tra rà soát trang cổng TTĐT CQNN 2016 (24/10/2016)
- BTTTT yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm ATTT cho các hệ thống thông tin (06/09/2016)
- Trung tâm VNCERT tổ chức Hội nghị Giám sát, Điều phối trong Chính phủ Điện tử 2016 (22/08/2016)