Cảnh báo lây nhiễm mã độc do sử dụng phần mềm không rõ nguồn gốc - VNCERT
CảNH BáO LâY NHIễM Mã độC DO Sử DụNG PHầN MềM KHôNG Rõ NGUồN GốC
25/11/2016 17:18:47

Trong thời gian qua đã diễn ra sự cố tấn công nghiêm trọng vào hệ thống thông tin của một số doanh nghiệp lớn mà nguyên nhân chính là do việc sử dụng phần mềm không rõ nguồn gốc gay lây nhiễm mã độc, phần mềm độc hại. Ngày 09/11/2016, Trung tâm VNCERT đã gửi công văn cảnh báo về việc này. Sau đây là nội dung công văn và Mẫu phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng phần mềm, ngăn ngừa mã độc và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

 

Download bản mềm tại đây!

TBT

TBT - VNCERT


Bài cùng chuyên mục:

- Cảnh báo về mã độc nguy hiểm MUMBLEHARD (26/10/2016)
- Công văn theo dõi ngăn chặn xử lý khẩn cấp mã độc trong hệ thống mạng (03/08/2016)
- Cảnh báo tăng cường kiểm tra và rà soát hệ thống đảm bảo an toàn thông tin (30/07/2016)
- Cảnh báo hình thức lây nhiễm mới của mã độc mã hóa tài liệu (Ransomware) (09/03/2016)
- Cảnh báo lỗ hổng ZeroDay trong nhân Linux (20/01/2016)