QĐ số 1385/QĐ-BTTTT về phê duyệt phương án kiểm tra rà soát trang cổng TTĐT CQNN 2016 - VNCERT
QĐ Số 1385/QĐ-BTTTT Về PHê DUYệT PHươNG áN KIểM TRA Rà SOáT TRANG CổNG TTĐT CQNN 2016
24/10/2016 17:20:26

Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 1385/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt phương án kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn thông tin cho một số Cổng/Trang thông tin điện tử thuộc cơ quan nhà nước năm 2016.
Theo đó thực hiện kiểm tra, đánh giá cho 83 Cổng/Trang thông tin điện tử của các Bộ, Ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó thực hiện kiểm tra, đánh giá ở mức cơ bản cho 53 Cổng/Trang thông tin điện tử (có danh sách kèm theo), và thực hiện kiểm tra, đánh giá ở mức chuyên sâu cho 30 Cổng/Trang thông tin điện tử (có danh sách kèm theo bên dưới).

TBT - VNCERT


Bài cùng chuyên mục:

- HỘI THẢO QUỐC TẾ 4 NƯỚC “CLMV” (15/10/2017)
- Lấy ý kiến"Dự thảo Thông tư Quy định hoạt động Giám sát và Cảnh báo an toàn thông tin mạng" (25/09/2017)
- DIỄN TẬP ACID 2017 (12/09/2017)
- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KỸ THUẬT (30/06/2017)
- VNCERT VÀ LAOCERT KÝ KẾT BIÊN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC ỨNG CỨU KHẨN CẤP MÁY TÍNH (26/06/2017)

 
Cơ quan chủ quản: TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP MÁY TÍNH VIỆT NAM
Giấy phép số: 303/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 4/10/2006
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc | Phó Ban biên tập: Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
Điện thoại: 84.24.36404421; 36404424; Fax: 84.24.36404425 | Email: office@vncert.vn; Website: www.vncert.gov.vn