QĐ số 1385/QĐ-BTTTT về phê duyệt phương án kiểm tra rà soát trang cổng TTĐT CQNN 2016 - VNCERT
QĐ Số 1385/QĐ-BTTTT Về PHê DUYệT PHươNG áN KIểM TRA Rà SOáT TRANG CổNG TTĐT CQNN 2016
24/10/2016 17:20:26

Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 1385/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt phương án kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn thông tin cho một số Cổng/Trang thông tin điện tử thuộc cơ quan nhà nước năm 2016.
Theo đó thực hiện kiểm tra, đánh giá cho 83 Cổng/Trang thông tin điện tử của các Bộ, Ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó thực hiện kiểm tra, đánh giá ở mức cơ bản cho 53 Cổng/Trang thông tin điện tử (có danh sách kèm theo), và thực hiện kiểm tra, đánh giá ở mức chuyên sâu cho 30 Cổng/Trang thông tin điện tử (có danh sách kèm theo bên dưới).

TBT - VNCERT


Bài cùng chuyên mục:

- CẢNH BÁO LỖ HỔNG HỆ QUẢN TRỊ NỘI DUNG DRUPAL (24/04/2018)
- Ngăn chặn máy chủ điều khiển mã độc GandCrab (05/04/2018)
- DIỄN TẬP APCERT 2018 VỀ “LỘ LỌT THÔNG TIN DO MÃ ĐỘC TRÊN IoT" (08/03/2018)
- HỢP TÁC GIỮA VNCERT VÀ PWC VỀ CHIẾN LƯỢC ỨNG CỨU SỰ CỐ (11/01/2018)
- LỘ 1,4 TỶ TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU TỪ TRANG MẠNG XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN (04/01/2018)

 
Cơ quan chủ quản: TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP MÁY TÍNH VIỆT NAM
Giấy phép số: 303/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 4/10/2006
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc | Phó Ban biên tập: Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
Điện thoại: 84.24.36404421; 36404424; Fax: 84.24.36404425 | Email: office@vncert.vn; Website: www.vncert.gov.vn