QĐ số 1385/QĐ-BTTTT về phê duyệt phương án kiểm tra rà soát trang cổng TTĐT CQNN 2016 - VNCERT
QĐ Số 1385/QĐ-BTTTT Về PHê DUYệT PHươNG áN KIểM TRA Rà SOáT TRANG CổNG TTĐT CQNN 2016
24/10/2016 17:20:26

Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 1385/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt phương án kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn thông tin cho một số Cổng/Trang thông tin điện tử thuộc cơ quan nhà nước năm 2016.
Theo đó thực hiện kiểm tra, đánh giá cho 83 Cổng/Trang thông tin điện tử của các Bộ, Ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó thực hiện kiểm tra, đánh giá ở mức cơ bản cho 53 Cổng/Trang thông tin điện tử (có danh sách kèm theo), và thực hiện kiểm tra, đánh giá ở mức chuyên sâu cho 30 Cổng/Trang thông tin điện tử (có danh sách kèm theo bên dưới).

TBT - VNCERT


Bài cùng chuyên mục:

- Diễn tập APCERT 2017 (24/03/2017)
- Tăng cường bảo đảm ATTT trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (25/01/2017)
- VNCERT tham dự Hội thảo "Chính sách ATM quốc tế và ngoại giao" tại Viêng Chăn, Lào (09/11/2016)
- BTTTT yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm ATTT cho các hệ thống thông tin (06/09/2016)
- Trung tâm VNCERT tổ chức Hội nghị Giám sát, Điều phối trong Chính phủ Điện tử 2016 (22/08/2016)