Quy trình kết nối, cập nhật số điện thoại trong danh sách không quảng cáo (DNC) - VNCERT
QUY TRìNH KếT NốI, CậP NHậT Số đIệN THOạI TRONG DANH SáCH KHôNG QUảNG CáO (DNC)
09/09/2020 06:31:13

Bước 1.Thiết lập hệ thống để nhận DNC

1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quảng cáo (gọi là Nhà QC) tải Tài liệu hướng dẫn kết nối kỹ thuật vào danh sách DNC tại đây.

2. Nhà QC thiết lập máy chủ theo hướng dẫn và mở API để nhận sẵn sàng nhận Danh sách DNC.

Bước 2.Đăng ký nhận DNC

1. Nhà QC khai báo thông tin vào form đăng ký tại địa chỉ: https://forms.gle/yH8yeYybMVc6YGkr5

2. Nhà quảng cáo (QC) gửi email yêu cầu đăng ký tiếp nhận danh sách DNC về địa chỉ dangkydnc@vncert.vn. Tiêu đề email đặt là “Đăng ký vào Danh sách DNC”. Thông tin trong emai bao gồm:

  • Bản đăng ký được ký tên, đóng dấu đầy đủ và scan gửi về địa chỉ dangkydnc@vncert.vn theo mẫu tại Phụ lục.
  • Thông tin Máy chủ/API để bổ sung Nhà QC vào danh sách nhận DNC. Thông tin Máy chủ/API bao gồm: Địa chỉ IP (public) của máy chủ tiếp nhận DNC và Cơ chế xác thực bảo mật (khuyến nghị dùng JWT).

Bước 3.Cục ATTT sẽ gửi các thông tin phản hồi kết quả kết nối cho Nhà quảng cáo từ địa chỉ dangkydnc@vncert.vn.

Thông tin liên hệ:

Bà Đặng Thị Ngọc Trang, số điện thoại: 0985.1368.94

TBT - VNCERT


Bài cùng chuyên mục:

- Hướng dẫn đăng ký tên định danh (06/07/2020)
- Danh sách đen địa chỉ IP phát tán thư điện tử rác (06/07/2020)
- Các Quốc gia có nguồn tấn công vào Việt Nam nhiều nhất (20/01/2016)
- Tổng quan về hệ thống giám sát mạng (12/01/2016)
- Hướng dẫn chuyển dữ liệu email Zimbra (25/09/2015)

 
Cơ quan chủ quản: CỤC AN TOÀN THÔNG TIN - TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM
Giấy phép số: 303/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 4/10/2006
Chịu trách nhiệm chính - Quyền Giám đốc Trung tâm VNCERT/CC: Ông Nguyễn Đức Tuân
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
Điện thoại: 84.24.36404421; 36404424; Fax: 84.24.36404425 | Email: office@vncert.vn; Website: www.vncert.gov.vn