Đào tạo tập huấn ATTT tại Bắc Kạn 2015 - VNCERT
ĐàO TạO TậP HUấN ATTT TạI BắC KạN 2015
25/01/2016 00:57:56

(VNCERT.GOV.VN) Những năm gần đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã từng bước thực hiện kế hoạch tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin thuộc địa bàn tỉnh. Trong đó có việc triển khai các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực về an toàn thông tin (ATTT).

    Tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo về ATTT cho các cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc các sở, ban, ngành và các huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn được thực hiện từ năm 2014. Trong 4 ngày, từ 26 đến 29/5/2015, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phối hợp với Trung tâm VNCERT tổ chức khóa học kỹ thuật về an toàn thông tin – chuyên đề cơ bản về đánh giá an toàn thông tin.

    Đây là nội dung mới, hấp dẫn đối với học viên, nên việc tổ chức dạy và học được Sở tổ chức thành công tốt đẹp.

TBT - VNCERT


Bài cùng chuyên mục:

- Đào tạo An toàn thông tin và xử lý sự cố cho LaoCERT (25/01/2016)