HỘI NGHỊ GIAO BAN BAN ĐIỀU HÀNH MẠNG LƯỚI VÀ ĐỘI TÁC NGHIỆP - LẦN THỨ I - VNCERT
HỘI NGHỊ GIAO BAN BAN ĐIỀU HÀNH MẠNG LƯỚI VÀ ĐỘI TÁC NGHIỆP - LẦN THỨ I
08/08/2018 19:16:13

(VNCERT.GOV.VN) Sáng nay, ngày 8/8/2018, Cơ quan điều phối quốc gia (Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT) đã chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban Ban Điều hành mạng lưới và Đội tác nghiệp ứng cứu khẩn cấp. Đây là Hội nghị được tổ chức lần đầu tiên và diễn ra tại tòa nhà Cục Tần số với không khí nghiêm túc, sôi nổi.

Thành viên Ban Điều hành mạng lưới

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 733/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban Điều hành Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia và Quyết định số 739/QĐ-BTTTT về việc thành lập Đội tác nghiệp ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia trong tháng 5 vừa qua.

Mở đầu Hội nghị, Trưởng ban Điều hành mạng lưới, Giám đốc Trung tâm VNCERT, ông Nguyễn Trọng Đường, giới thiệu thành phần tham dự gồm hơn 50 cán bộ là thành viên của Ban Điều hành mạng lưới và Đội tác nghiệp ứng cứu khẩn cấp đến từ các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của các Bộ, Sở và các doanh nghiệp, tổ chức lớn về an toàn thông tin theo Quyết định đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm VNCERT, giới thiệu mở đầu Hội nghị

Tiếp theo, ông Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm VNCERT, có bài báo cáo dẫn đề, giới thiệu về Ban Điều hành mạng lưới, Đội tác nghiệp, Mạng lưới ứng cứu sự cố, nhiệm vụ để nâng cao năng lực và kế hoạch hoạt động của Ban Điều hành và Đội tác nghiệp. Ông cho biết “Ban Điều hành mạng lưới có nhiệm vụ: Hỗ trợ, chỉ đạo, điều hành, điều phối công tác ứng cứu an toàn thông tin mạng trên toàn quốc; Hỗ trợ Cơ quan điều phối quốc gia trong việc triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho các thành viên mạng lưới và các Đội ứng cứu sự cố; Hỗ trợ Cơ quan thường trực, Cơ quan điều phối quốc gia, chỉ đạo điều hành công tác ứng cứu sự cố nghiêm trọng quốc gia khi được yêu cầu. Đội tác nghiệp ứng cứu khẩn cấp thực hiện các nhiệm vụ theo triệu tập, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Điều hành Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia và Cơ quan điều phối quốc gia VNCERT để triển khai các hoạt động liên quan đến ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng”.

Ông Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm VNCERT, đọc báo cáo dẫn đề

Báo cáo cũng nêu rõ các hoạt động chính của Mạng lưới, của Ban Điều hành mạng lưới và của Đội tác nghiệp để các thành viên cho ý kiến, đề xuất tại phần thảo luận của Hội thảo.

Một số hoạt động chính của Mạng lưới như: Tổ chức các Hội nghị giao ban mạng lưới theo khu vực, giao ban toàn mạng lưới và tổ chức Hội thảo theo chuyên đề; Tổ chức các chương trình huấn luyện, diễn tập trong nước, chủ trì tổ chức tham gia diễn tập quốc tế; Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố, xử lý sự cố, cập nhật phương án ứng phó, dự phòng xử lý sự cố; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thoog tin mạng quốc gia, đảm bảo sẵn sàng khi có sự cố phát sinh.

Hoạt động chính của Ban Điều hành mạng lưới gồm: Tổ chức Họp Ban điều hành thường kỳ, các chuyến công tác trong và ngoài nước, tổ chức Hội nghị, hội thảo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; Nghiên cứu xây dựng, đánh giá, xếp hạng năng lực của thành viên mạng lưới, nghiên cứu đề tài chuyên môn; Theo dõi, đôn đốc, triển khai nhiêm vụ theo Quyết định 05/QĐ-TTg, Quyết định 1622/QĐ-TTg và Thông tư 20/TT-BTTTT.

Hoạt động chính của Đội tác nghiệp: Nghiên cứu, đề xuất, cập nhật phương án ứng cứu sự cố, phân nhóm chuyên gia ứng cứu sự cố, tổ chức Hội thảo, tọa đàm chuyên đề, tham gia các hoạt động sự kiện của Ban Điều hành mạng lưới và Trung tâm VNCERT tổ chức; Nghiên cứu nhiệm vụ chuyên môn, đề xuất giải pháp, công cụ phục vụ hoạt động của Đội tác nghiệp, tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên sâu; Nghiên cứu, phân tích và xây dựng báo cáo mã độc, lỗ hổng bảo mật, xử lý bõ gỡ mã độc …

Trong phiên thảo luận, các thành viên trao đổi nhiệt tình, sôi nổi, nhiều nhiệm vụ được đưa ra thảo luận, những đề xuất hết sức thực tế, những góp ý mang tính xây dựng cao, nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động chung của tổ chức mạng lưới. Hầu hết đều ủng hộ việc tổ chức Hội nghị lần này và mong muốn Cơ quan điều phối sẽ có thêm các hoạt động khác để các thành viên có cơ hội học hỏi, rèn luyện thêm kỹ năng trong công tác ứng cứu sự cố.

Tóm tắt lại ý kiến của các thành viên tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Đường kết luận: “Cần xây dựng quy chế để tổ chức hoạt động một cách bài bản, tăng cường các hoạt động chung, cụ thể là tập trung tổ chức các hoạt động chuyên sâu cho từng lĩnh vực, các phiên họp tiêu đề theo những nội dung thiết thực, thiết lập nhóm chat trong mạng lưới để dễ dàng trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các thành viên. Cơ quan điều phối sẽ cố gắng tiếp tục tổ chức các buổi họp giao ban tương tự tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh trong thời gian từ nay đến cuối năm, nhằm thúc đẩy, phát triển hoạt động mạng lưới ứng cứu sự cố”.

Một số hình ảnh tai buổi Hội nghị:

 

TBT - VNCERT


Bài cùng chuyên mục:

- DIỄN TẬP ỨNG CỨU SỰ CỐ KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN (06/09/2019)
- BÁO CÁO TÓM TẮT XẾP HẠNG ATTT CHO CỔNG TTĐT CƠ QUAN NHÀ NƯỚC NĂM 2019 (23/08/2019)
- DIỄN TẬP QUỐC GIA VỀ ỨNG CỨU SỰ CỐ 2019 (31/07/2019)
- HỘI THẢO FIRST 2019 (19/07/2019)
- Diễn tập quốc tế ASEAN-Nhật Bản năm 2019 (20/06/2019)

 
Cơ quan chủ quản: TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP MÁY TÍNH VIỆT NAM
Giấy phép số: 303/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 4/10/2006
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc | Phó Ban biên tập: Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
Điện thoại: 84.24.36404421; 36404424; Fax: 84.24.36404425 | Email: office@vncert.vn; Website: www.vncert.gov.vn